ביטוח בריאות פרטי

ביטוח בריאות ציבורי

רבות מדובר על תורים, זמינות טיפולים, זמינות ניתוחים, סל תרופות.

 האם ניתן באמת לסמוך על מערכת הבריאות הציבורית, שתיתן מענה טוב במקרה צורך.

מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי:  "כל תושב זכאי לקבל באמצעות קופת החולים שהוא חבר בה את מלוא השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, והכול לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו"

 

נשאלת השאלה, מה זה סביר, והאם זה מספק אותנו שמדובר בבריאות שלנו

ביטוח בריאות פרטי

בפברואר 2016 עברנו רפורמה בעולם ביטוחי הבריאות.

לביטוח בריאות פרטי יש כיסויים שונים שניתן לרכוש לחוד, או בחבילה.

  • השוואה לפני ולאחר הרפורמה 2016

  • השוואת הכיסויים בין החברות השונות

  • חוות דעת אובייקטיבית

  • עבודה מול כל חברות הביטוח

  •  התאמת צרכים אישית באמצעות ליווי מלא שלנו, לפי הכיסוי הרצוי ועלותו