מחלות קשות

בעת מחלה קשה, הוצאות הבית גדלות משמעותית, והכנסת הבית מצטמצמת משמעותית בגלל אובדן הכנסה של החולה, ושל שאר בני המשפחה התומכים ומלווים.

הצורך בסכום כסף, פיצוי כספי בגין זיהוי מחלה קשה,

עוזר להתמודד עם תקופה של הוצאות וחוסר וודאות.

ישנן פוליסות מחלות קשות הכוללות מספר של מחלות לפי רשימה,

ישנה פוליסות הכוללות רק את מחלת הסרטן.

אנחנו עובדים מול כל חברות הביטוח לתועלת מירבית של הלקוח