חובת פנסיה עצמאים 2020

מינואר 2017 חלה חובה על הפקדה פנסיה לעצמאים.

המטרה להגיע לגיל פרישה עם חיסכון מינימלי. כאשר יש אפשרות לחסוך גם בקרן השתלמות.

בואו נראה מה האפשרויות

חובת הפקדה לפנסיה היא הוצאה נוספת

עד רמות הכנסה ממוצעות ההוצאה מתקזזת בחלקה עם הטבות המס של ביטוח לאומי ומס הכנסה.

 כך שההוצאה גדלה בעשרות בודדות של שקלים בהכנסה נמוכה . ברמת הכנסה מעל הממוצע ניפרד מכמה מאות שקלים

ההוצאה מוכרת במלואה עד הפקדה חודשית של 2900 שח, 34,800 הפקדה שנתית. 

בבחירת מוצר פנסיוני, ברוב המקרים, נבחר בקרן פנסיה.

 

קרן פנסיה יודעת לעשות שלושה דברים:

חיסכון לגיל פרישה,  +  שני מרכיבי ביטוח מובנים:    כיסוי לאבדן כושר עבודה, וקצבת שארים חודשית למשפחה.

הכיסויים הביטוחים נגזרים מגובה ההפקדה החודשית. 

השילוב של חיסכון יחד עם ביטוח מובנה בחבילה, נותן פתרון מעולה לחיסכון הפנסיוני.

חובת ההפקדה תלויה בהכנסה, עד תקרה של כ 10800 שח בשנה - כ 900 שח הפקדה חודשית. מעבר לסכום זה לא חייבים להפקיד.

ההוצאה מוכרת במלואה עד הפקדה שנתית של 34,800 - כ 2900 שח הפקדה חודשית , כך שבהכנסות גבוהות, נרצה להפקיד מעבר לחובה כדי לחסוך יותר ולשלם פחות מס. 

כלומר בשכר גבוה מהממוצע נבחר להפקיד בין 900 שח בחודש שזאת החובה

לבין 2900 שח בחודש , התקרה להוצאה מוכרת כדי שננצל מכסימום הטבת מס. 

  •  חובת ההפקדה היא עד הכנסה לפי שכר הממוצע (לצרכי פנסיה) במשק, ינואר 2020 הכנסה ממוצעת היא 10,550 שקל.

  • עצמאים עם הכנסה גבוהה יותר משכר הממוצע של 10550 שח, יכולים לעצור בחובת הפקדה זו.

  • החיסכון הפנסיוני כולל גם כיסוי לאבדן כושר עבודה, ולרוב גם ביטוח חיים.

חובת הפקדה החודשית

  1. 4.45% ממחצית השכר הממוצע (5275 שח)  -  235שח

  2. בנוסף, 12.55% על ההכנסה, שמעל מחצית השכר הממוצע.

 

לדוגמא:

עצמאי, שהכנסתו ממוצעת חודשית 9000 שח, חובתו להפריש מינימום, סך של 728 שח חודשי

  1. (4.45%*5275)=235 שח,  

  2. (9000-5275 )=3725,   (3725*12.55%)=468

סך הכל: להכנסה של 9000 שח , ישנה חובת הפקדה חודשית של 703 שח. 

הטבת מס ביטוח לאומי

עד שכר של 60% מהשכר הממוצע במשק, 5900 שקל, ישלם העצמאי ביטוח לאומי  2.87% בלבד במקום 6.72% מהשכר.

שכר מעל 60% מהשכר הממוצע, מעל 5900 שח, ישלם העצמאי ביטוח לאומי 12.85% במקום 11.23%.

 

הטבת מס הכנסה

ההפקדה מוכרת כהוצאה מלואה, עד תקרת הכנסה חודשית של 17,600,

אבטלה

כשהעסק נסגר ניתן למשוך 1/3 מהסכום שצבר, או, מספר שנות העבודה כפול הכנסתו החודשית עד תקרה של 12,230 שקל.

חובת ההפקדה, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים,

כיסויים נילווים כמו אבדן כושר עבודה, ביטוח חיים,

 נקבעים עי התאמת צרכים אישית למבוטח.