מה זה חיסכון פנסיוני?

המטרה בתכנית פנסיונית לענות על שלושה מקרים עיקריים במהלך החיים:

 •  

 • קצבת זקנה במקרה הטוב והרצוי

 • קצבת שארים/ביטוח חיים במקרה פטירה בטרם עת

 • קצבת נכות במקרה של אי כושר עבודה

חיסכון פנסיוני

ישנם שני מוצרים פנסיונים עיקריים: קרן פנסיה וביטוח מנהלים. 

החיסכון הפנסיוני זהו החיסכון הגדול והמשמעותי בתקופת חיים של אדם.

ביציאה לפרישה ממירים את החיסכון הצבור (פנסיה צוברת) לקצבה חודשית, על ידי חלוקה במקדם הקצבה.

ככל שיהיה לנו יותר כסף צבור בחיסכון, כך קצבה גבוהה יותר.

 ישנה חובת הפרשת פנסיה לשכירים ע"י המעסיק,

מ01/2017  ישנה חובת הפקדה גם לעצמאים.

גובה החיסכון שצברנו תלוי:

 • סכום הפקדה חודשית

 • כמות ההפקדות, במהלך השנים

 • האם משכנו כספי פיצויים או משיכה שלא כדין בדרך

 • הרווחים שקיבלנו על הכסף שלנו כל שנה

 • דמי הניהול

מקדם הקצבה

החלוקה של סך הכסף הנצבר, במקדם הקצבה, תיתן את הקצבה החודשית.

ככל שמקדם הקצבה יהיה גבוה יותר, הקצבה החודשית אותה נקבל תהיה קטנה יותר. (מחלקים את הכסף ביותר חודשים). 

ככלל אצבע, מקדם הקצבה עומד היום על כ 200. לדוגמא, צבירה של מיליון שח תיתן לנו קצבה חודשית כ 5000 שח בחודש (תלוי מסלול קצבה אותו נבחר). כל כמה שנים בגלל עליית תוחלת חיים המקדם עולה. 

המקדם נקבע לפי:

 • תוחלת חיים -  עלייה בתוחלת החיים תגרום לעלייה במקדם ולקצבה חודשית נמוכה יותר, הכסף צריך להספיק ליותר שנים.

 • הריבית התחשיבית -  כאשר מקבלים קצבה חודשית, יתרת הכסף הצבור עדיין ממשיך לצבור רווחים, ככל שהריבית תהיה גבוהה יותר נסתפק במקדם נמוך יותר, מכיון שהכסף "עובד" בשבילנו.

 • מסלול הפרישה - אותו בחר הפנסיונר, מצב משפחתי, עם או בלי הבטחת קצבאות.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים זהו חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, ולכן גם לא ניתן לשינוי ע"י חברת הביטוח. התכנית מודולרית, החוסך יכול להוסיף אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים לפי צרכיו האישיים.

ביטוח מנהלים עבר גלגולים שונים במהלך השנים, שלכל תקופה יתרונות וחסרונות למוצע היום, כאשר הבחירה האם לשנות היא סובייקטיבית לגמרי לכל אדם לפי נתוני הקופה, נתוני המוצר, נתונים אישיים והעדפות לקוח.

קרן פנסיה חדשה מקיפה

בשנת 1995 הוקמו קרנות הפנסיה החדשות, לאחר גרעונות של קרנות הפנסיה הוותיקות. קרן פנסיה חדשה מקיפה לא שייכת לחברת הביטוח, אלא לכלל העמיתים, כאשר החברה מנהלת את המוצר עבורם, כאשר קיים תקנון הקרן, היכול להשתנות ברבות השנים. 

האחריות הביטוחית חלה אחד על השני, ערבות הדדית.

המחיר של הביטוחים בקרן הפנסיה זולים מביטוחי פרט, אבל כאשר יש תשלומים לעמיתי הקרן, מעבר לחזוי, אם זה בגין מקרי ביטוח או אם זה לתשלומי גמלאים, נוצר גירעון אקטוארי שלילי, כך שכל העמיתים צריכים לכסות גירעון זה. 

 

גרעון אקטוארי של קרנות פנסיה

גורמים לגירעון אקוטארי: 

איזון דמוגרפי - המושפע ממספר תביעות של אבדן כושר עבודה ותביעות לקצבת שארים, כאשר יש בקרן תביעות מעבר לעלויות שניגבו, יש צורך לגבות כסף מכלל העמיתים, כאשר יש עודף, אז מחזירים.

רוב מוחלט של הקרנות נמצאות בגרעון אקטוארי שלילי.

הריבית התחשיבית של הפנסיונרים - בזמן יציאה לפרישה ישנה הנחת ריבית, של יתרת החיסכון, כיום בסביבת ריבית אפס, הריבית בפועל נמוכה מאותה ריבית תחשיבית, כך שלאורך 20 שנה של קבלת קצבה, ישנו חוסר של כסף מהחזוי, בגלל הפרשי הריביות בין התחזית לבפועל.

העמיתים הצעירים והבריאים, מממנים לאורך שנים ארוכות את תשלומי הקרן לתביעות ביטוח, ואת תשלומי הקצבה לפנסיונרים 

הקופה צריכה להיות מאוזנת בסוף שנה, וזה לא משנה אם על ידי גביית כספי ביטוח גבוהים יותר במהלך השנה, או גבייה קולקטיבית סוף השנה. רוב מוחלט של קרנות הפנסיה למעט מספר קרנות חדשות קטנות שעדיין לא חוו תביעות ביטוח, נמצאות בגרעון אקטוארי שלילי, הנלקח מהעמיתים, בנוסף לדמי הניהול כמובן. 

קופת גמל

אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני אך ללא מרכיבי ביטוח, אשר אותם ניתן לרכוש בנפרד. תקנות קופת הגמל השתנו במהלך העשור האחרון כמה פעמים, עיקרי השינוי הם תקנות אי משיכת הכסף כהוני, ב 2008 מעבר מכספים הוניים לכספים קצבתיים בפרישה. בחודשים האחרונים התחדשנו ב"קופת גמל להשקעה" כתחליף לחסכונות הפרט.