יתרונות ביטוח מנהלים על קרן הפנסיה

עודכן ב: 30 יונ 2020


1. חוזה מול תקנון – החוזה בביטוח מנהלים הוא חוזה משפטי אישי בין הלקוח לחברה, חוזה סגור קבוע וידוע מראש, כאשר בקרן הפנסיה התקנון עלול להשתנות.

2. הגדרה עיסוקית של המבוטח – אבדן כושר עבודה דרך ביטוח המנהלים הוא אישי ומודולרי, ולא נקבע מהגדרות התקנון היכולות להשתנות. ישנה חשיבות רבה מאד להגדרת העיסוק.

הגדרת אבדן כושר עבודה מתוך תקנון של קרן פנסיה: "אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו "

הגדרה כללית ולא מדויקת של אבדן כושר עבודה אולי זולה יותר, אך לעיתים לא תחזיק מים, נתונה לפרשנות של חברות הביטוח, שיכולות לדרוש מהמבוטח לעבוד בעבודות אחרות המתאימות למצבו או לשלוח להכשרה.

כך שלמנכל של חברה שמתוקף תפקידו צריך לעבור על דוחות כספיים, להציג בפני משקיעים, או דירקטוריון החברה, יש משמעות גדולה להגדרת העיסוק, בעיה בראיה אי יכולת לקרוא דוחות כספיים, או אובדן קול , יהיו מספיקים לאובדן כושר עבודה.

3. בביטוח מנהלים לא קיים מנגנון איזון אקטוארי – בקרן פנסיה כל עמית מושפע מכלל העמיתים והפנסיונרים בקרן, הקרן משותפת לכולם, ביטוח הדדי, הסיכון הוא על כלל העמיתים אשר ערבים זה לזה, במקרה תביעות נוצר גרעון אקטוארי, ויש צורך להשלים את הגירעון. בביטוח מנהלים אין תלות לשאר המבוטחים, החוזה הוא אישי מול חברת הביטוח.

הגרעון/העודף האקטוארי נובע משני מרכיבים:

איזון דמוגרפי - המושפע ממספר תביעות של אבדן כושר עבודה ותביעות לקצבת שארים, כאשר יש בקרן תביעות מעבר לעלויות שניגבו, יש צורך לגבות כסף מכלל העמיתים, כאשר יש עודף, אז מחזירים. רוב מוחלט של הקרנות נמצאות בגרעון אקטוארי שלילי לא קטן.

הריבית התחשיבית של הפנסיונרים - בזמן יציאה לפרישה ישנה הנחת ריבית, של יתרת החיסכון ממנו נגזרת הקצבה. כיום בסביבת ריבית אפס, הריבית בפועל נמוכה מאותה ריבית תחשיבית, כך שלאורך 20 שנה של קבלת קצבה ישנו חוסר של כסף מהחזוי, לתשלומי הפנסיונרים.

העמיתים הצעירים והבריאים, מממנים לאורך שנים ארוכות את תשלומי הקרן לתביעות ביטוח, ותשלומי קצבה לפנסיונרים הגבוהים ממה שבפועל צריך להיות.

הקופה צריכה להיות מאוזנת בסוף שנה, וזה לא משנה אם על ידי גביית כספי ביטוח גבוהים יותר במהלך השנה, או גבייה קולקטיבית כל רבעון. רוב מוחלט של קרנות הפנסיה למעט מספר קטנות שעדיין לא חוו תביעות ביטוח, נמצאות בגרעון אקטוארי שלילי, הנלקח מהעמיתים, בנוסף לדמי הניהול כמובן.

מצ"ב תצלום מסך מ"פנסיה נט", אתר משרד האוצר, מאי 2017

* מסודר לפי גודל קופה, מהקטנה לגדולה.


גרעון אקטוארי

4.   חיתום רפואי – מעל מספר מסוים של עובדים במקום העבודה, קרן הפנסיה מקבלת ללא חיתום רפואי, דבר שמעודד עמיתים עם בעיות בריאות להצטרף לקרן פנסיה דבר שילך ויגדיל את התביעות במהלך השנים, ויגדיל את הגרעון האקטארי השלילי. בביטוח מנהלים, כל אדם עם חוזה אישי מול חברת הביטוח, הסיכון הוא על חברת הביטוח.

5.   אין תקופת אכשרה - בביטוח מנהלים המבוטח מבוטח מהיום הראשון באופן מלא. בקרן פנסיה ישנה תקופת אכשרה של שנים בגין מחלה קודמת.

6.   שליטה על מרכיבי וגובה הביטוח - ניתן לרכוש סכום ביטוח קבוע, או סכום ביטוח יורד,המתחשב בגובה הצבירה, ומשלים אותו. ככל שהחיסכון גדל כך אולי יש פחות צורך בסכום ביטוח, דבר היוזיל את עלויות הביטוח.

7.   קביעת מוטבים – בביטוח מנהלים, המבוטח קובע מי יהיה המוטב בביטוח חיים, במקרה של פטירה טרם עת. בקרן פנסיה לא ניתן לקבוע מוטבים, הגדרת השארים נקבעת על ידי תקנון הקרן.

8.   במקרה פטירה  - המוטבים יקבלו גם את החיסכון הנצבר וגם את סכום הביטוח. בקרן פנסיה יקבלו את קצבת השארים בלבד.

9.   מקדם קצבה מתקבע בגיל 60 - מ 2013 גם בביטוח מנהלים אין מקדם קצבה מובטח בעת כניסה לתכנית, אך בגיל 60 מקדם זה מתקבע, הורדת סיכון משמעותית לחוסך, אשר מבטלת חוסר וודאות לגיל הפרישה העתידי, ושינויים עתידיים במקדם לאחר גיל 60 . 

10.  בעת פרישה קצבה מתקבעת, בהתאם למסלול השקעה של החוסך – ולא מושפעת מגורמים שונים בקרן כמו גרעון אקטוארי, ותקנון הקרן. הפנסיונר קובע את מסלול ההשקעה בו נמצא יתרת הכסף.

Home Finance - מספר טלפון
Home Finance - עמוד פייסבוק

המידע המוצג באתר הינו לשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לרכישת

מוצר ביטוחי,פיננסי או תחליף להתייעצות עם גורם מקצועי להתאמת צרכים אישית

© 2018 כל הזכויות שמורות לאסף בוקעי - Home Finance | עיצוב אתר WixMeUp | הצהרת נגישות