מחירון שירותים

הרגולציה, לעיתים רבות בצדק, מטילה ומוסיפה בשנים האחרונות משימות שונות ואחריות על סוכני הביטוח, כדי לפעול בהגינות, שקיפות, עם נהלי עבודה מסודרים.

על מנת לעמוד בלשון החוק וחשוב לא פחות, לעמוד בסטנדרטים של שירות ברמה גבוהה ,נדרשות  פעולות שמאחוריהן זמן עבודה ותפעול, זמן עבודה אצל הלקוח וזמן עבודת משרד מול חברות הביטוח.

אנו גובים דמי טיפול על חלק מהשירותים, עם ערך מוסף מקצועי וטיפול אישי, וטיפול עד ביצוע. חלק מהשירותים ניתן לצרוך ישירות דרך חברות הביטוח.

  • המחירים אינם כוללים 17 אחוז מע"מ

  • ללקוחות הסוכנות ככל שניתן, לא יחויבו בשירותים, אשר בגינן ישנו תגמול מחברת הביטוח.