ביטוחי שותפים

ביטוח שותפים , מבטח בביטוח חיים את כל אחד מהשותפים בעסק, לפי שווי של כל שותף, כך שבמקרה פטירה, יורשי השותף שנפטר יפוצו בסכום הביטוח, אך לא יתבעו זכויות בשותפות.

השותפות תמשיך להתקיים, ללא התערבות של גורמים שזרים להם.

ללא ביטוח שותפים, בעת פטירה של אחד מהם, השותפים שבחיים יכולים למצוא עצמם עם יורשים עם זכויות בשותפות ללא שביקשו בכך, ללא הידע המקצועי, ועם מניעים זרים בקבלת ההחלטות, שמתערבים בניהול.

בהסכם השותפות מבטיחים את זכויות היורשים בסכום פיצוי כספי, ואת העברת חלקו של השותף שנפטר לשותפים הנותרים.

כך גם בחברת בע"מ משותפת, כדי שלא ימצאו עצמם עם בעלי מניות חדשים, בתקנון החברה יש צורך להסדיר שהיורשים יקבלו פיצוי בתמורת חלקם בבעלות החברה, וסעיף שסכום פיצוי זה מהווה תמורה מלאה ומוחלטת עבור חלק זה.

כדאי בהסכם השותפות לכלול תרחישים שונים של מוות, פציעה, נכות, ופרישה של אחד השותפים.

עם השנים ששווי העסק גדל, יש צורך לעדכן את שווי הביטוח.

אנחנו עובדים מול כל חברות הביטוח לתועלת מירבית של הלקוח.